Taustatietoa

Järventaustan kyläyhdistys teki tukihakemuksen valokuidun rakentamisesta Järventaustan kylälle vuonna 2018. Tukipäätöksen tultua perustettiin Järventaustan kyläkuituosuuskunta. Osuuskunnan toimesta alettiin rakentaa valokuituverkkoa Järventaustan kylälle. Lopen kunta osallistui hankkeeseen rahoittamiseen hankkeen 10 % osuudella takaamalla osuuskunnalle rakennusaikaisen lainan ja rakennuttamalla runkokuidun Vihdin rajalta Lopen keskustaan. Osuuskunta haki ELY-keskukselta tukialueen laajennusta. Tämä tukialue sisältää Järventaustan kylän lisäksi Läyliäisten keskustan alueen ja kaikki kuidun kulkureitin varrella olevat kiinteistöt aina kirkonkylälle saakka. Tämä hakenushanke on nyt rakennettu ja tarkoitus päättää loppuraportteineen alkuvuodesta 2022.

Uusi tukihakemus, Itä-Lopen hankesuunnitelma, on tehty ELY-keskukselle toukokuussa 2021. Tämä hakemus sisältää kirkonkylän, -Joentaan, Launosten ja Kormu alueen.
Uutena yhteishankkeena Elisan kanssa on rakennettu runkokuitu Lopen kirkonkylältä Riihimäen Kirvastoon, jossa on Elisan laitetila. Kuidun kulkureitti noudattaa kantatie 54 linjausta. Tästä runkokaapelista otetaan aikanaan Launosten ja Kormun keskustan alueet. Hanke valmistuu vielä vuoden 2021 aikana.