Järventaustan kyläkuituosuuskunnan vuosikokous

Aika: 18.11.2023 klo 12.00
Paikka: Lopen kunnantalo, 2.krs, valtuustosali
Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus ja läsnäolo-oikeuden toteaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus tilikaudelta 2022
 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot
 10. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
 11. Päätetään palvelujen ja liittymäosuuksien hinnoitteluperiaatteista
 12. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan osuuskunnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa
 13. Hallituksen selostus vuoden 2023 tapahtumista ja tulevasta toiminnasta
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Ilmoitusasiat
 16. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

Vuosikokoukseen osallistujia pyydämme ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse lopenkuitu@gmail.com . Osallistua saa kuitenkin vaikka ei olisi etukäteen ilmoittautunut. Etäyhteyttä ei olla järjestämässä vuosikokoukseen.

Mikäli sinua kiinnostaa osallistua hallitustyöhön, niin ota rohkeasti yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan tai muihin hallituksen jäseniin kysyäksesi lisää.

Lopella, 4.11.2023

Tomi Liljemark
Hallituksen puheenjohtaja
Järventaustan kyläkuituosuuskunta