Tilaa valokuitu

Olipa valokuitua kaipaava kiinteistösi millä Lopen alueella tahansa, kannattaa sinun lähettää allekirjoitettu kuituhakemus heti, sillä tilausten määrä ja paikal­linen tiheys on merkit­tävin tekijä, jonka perus­teella osuus­kunta tulee priori­soimaan rakennettavat alueet. Hakemus vahvistuu sopimukseksi vasta kun saat osuuskunnalta vahvistuksen siitä, että liittymä voidaan toteuttaa juuri sinulle. Sitä ennen ei osuuskunta lähetä sinulle automaattisia välitiedotteita, mutta halutessasi voit varmistaa (lopenkuitu@gmail.com) että hakemuksesi on osuuskunnan tiedossa. Mitään ei tarvitse maksaa, tai voit kuluitta peruuttaa hakemuksen ennen em. vahvistusta, joten mitään riskiä ei hakemukseen liity.

Tilausasiakirjat

Tässä Järventaustan kyläkuitu­osuuskunnan sopimus­asia­kirjat.

  1. osuuskunnan säännöt
  2. hinnasto
  3. liittymäsopimusehdot
  4. liittymäsopimus & osuuskunnan jäsenhakemus & pihakaapelointiohje ja -suostumus

Tilaaminen

Koska suoraan netissä ei liittymäsopimuksen täyttäminen onnistu, talleta se ensin tietokoneellesi. Sitten lataat sen näytöllesi, niin voit täyttää ja tallettaa ensimmäisen sivun suoraan tietokoneellasi.

Toinen sivu pitää skannata tai valokuvata nimikirjoitustasi varten, jos et hallitse sähköisen nimikirjoituksesi liittämistä hakemukseen. Skannattu sivu on yleensä riittävän hyvätasoinen lähetettäväksi pdf-tiedostona. Jos valokuvattu sivu jää liian tummapohjaiseksi tai on muuten heikkotasoinen, se pitää lähettää kuvatiedostona (joko jpg tai png). Sähköpostita hakemus osoitteeseen lopenkuitu@gmail.com.

Lue kaapelointiohje (sivu 3), joka sisältää suostumuksesi kaivuuehtoihin! Sitä sivua ei tarvitse lähettää.

Jos on kysyttävää, tai mikäli et viikon sisällä ole saanut osuus­kunnalta varmis­tus­viestiä lähetyk­sesi vastaan­ottami­sesta, ilmoita siitä osuuskunnan osoitteeseen lopenkuitu@gmail.com.

Lisätietoja

Monien sattuneiden väärinkäsitysten välttämiseksi huomaa että kiinnostuskyselylomake ei ole tilauslomake eikä automaattisesti johda tilaukseen, niinkuin monet ovat luulleet! Jos tahdot nimenomaan tilata kuidun, tämä sivu on ainoa oikea sivu tilata se, olitpa sitten aiemmin täyttänyt kiinnostuskyselylomakkeen tai et.

Näistä ylläluetelluista lomakkeista ja asiakirjoista löytyy lisä­tietoja. Apua ja lisä­tie­toja voit pyytää niin lomak­keiden täytöistä, osuuskunnasta, tai valokuituun liittyvistä asioista lähettämällä sähkö­postia osoit­teeseen lopenkuitu@gmail.com tai soitta­malla Markku Siivolalle 0400 666996. Yhteystiedot-sivulta löydät myös paikal­lisia kontakti­henki­löitä.