Tilaa valokuitu

Olipa valokuitua kaipaava kiinteistösi millä Lopen alueella tahansa, kannattaa sinun lähettää allekirjoitettu kuitutilaus heti, sillä tilausten määrä ja paikal­linen tiheys on merkit­tävin tekijä, jonka perus­teella osuus­kunta tulee priori­soimaan rakennettavat alueet. Mitään ei tarvitse maksaa ennen kuin osuuskunta on päättänyt että liittymä tullaan rakentamaan juuri sinun alueellesi, joten mitään riskiä ei tilaamisessa ole.

Tilausasiakirjat

Tässä Järventaustan kyläkuitu­osuuskunnan sopimus­asia­kirjat. Lataa ne koneellesi tai ole yhteyksissä ja järjestämme ne sinulle!

  1. osuuskunnan säännöt
  2. hinnasto
  3. liittymäsopimusehdot
  4. liittymäsopimus & osuuskunnan jäsenhakemus & pihakaapelointiohje ja -suostumus

Tilaaminen

Koska suoraan netissä ei liittymäsopimuksen täyttäminen onnistu, talleta se ensin tietokoneellesi. Sitten lataat sen näytöllesi, ja täytät sen suoraan koneella lukuunottamatta nimikirjoituksesi sisältävää sivua. Skannaa sivut suoraan pdf:ksi. Jos skanneria ei ole käytettävissäsi, digikuvaa sivut huolellisesti ja lähetä kuvatiedostot (jpg, png) muuttamatta niitä pdf:ksi. Lue kaapelointiohje, joka sisältää suostumuksesi kaivuuehtoihin! Sitten lähetät sivut sähkö­postiin lopenkuitu@gmail.com. Jos on kysyttävää, ota yhteys Markku Siivolaan.

Mikäli et viikon sisällä ole saanut osuus­kunnalta varmis­tus­viestiä lähetyk­sesi vastaan­ottami­sesta, ilmoita siitä Markku Siivolalle.

Lisätietoja

Lomakkeista itsestään löytyy lisä­tietoja. Apua ja lisä­tie­toja voit pyytää niin lomak­keiden täytöistä, osuuskunnasta, tai valokuituun liittyvistä asioista lähettämällä sähkö­postia osoit­teeseen lopenkuitu@gmail.com tai soitta­malla Markku Siivolalle 0400 666996. Yhteystiedot-sivulta löydät myös paikal­lisia kontakti­henki­löitä.